Genel Bilgiler

Restoratif diş Tedavisi

Erişkin dişlerinde çürük, abrazyon, erozyon, atrisyon, hipoplazi, hipokalsifikasyon, renklenme ve travma gibi nedenlerle meydana gelen defektlerin etyolojisi, patolojisi, tanısı, tedavisi ve önlenmesini, hastaların ağız içi estetik, fonetik ve fonksiyonel gereksinimlerini sağlayan ve tüm bu amaçlarla kullanılan restoratif maddeler bilgisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Konservatif Tedavi, diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıklar nedeniyle bozulan formlarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini iade etmek ve en önemlisi patolojinin yeniden oluşmasını önleyici tedbirleri alacak koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulamayı amaçlar.. Özellikle son yıllarda tüm dünyada “adeziv”, “estetik”, “kozmetik” Diş Hekimliği gibi yeni kavramlar bu bölümün uygulama alanlarındandır.

Bu alanda uygulanan tedaviler

Çürük diş restorasyonu
Kırık diş restorasyonu
İç ve dış beyazlatma
Estetik diastema kapatılması
Dentin hassasiyeti tedavisi
İndirek ve direk inley, onley, overlay restorasyonlar